Plán obrany – realizácia opatrení

V súlade s vyhláškou č. 416/2002 Z.z. realizujeme technické opatrenia zamerané na zníženie odberu elektriny v prípade núdze. O vykonaných opatreniach je potrebné informovať distribučnú spoločnosť do 31.8.2019. Please contact us...…

 

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.