Regulácia rezervovanej kapacity

Platíte príplatky za prekročenie rezervovanej príp. maximálnej rezervovanej kapacity?

Ukážka faktúry za elektrinu

Neplaťte ich! Ponúkame Vám regulačný systém, ktorý ustráži Vašu zmluvne dohodnutú rezervovanú kapacitu. Nebudete sa už musieť obávať prekročenia a vysokých sankcií od dodávateľa elektriny. Navrhneme a nainštalujeme Vám riadiaci systém, ktorý sa o to postará …

Ako to funguje?

Základným prvkom regulačného systému je regulátor, na vstup ktorého sú cez oddeľovací modul privedené impulzy z fakturačného elektromera. Regulátor na základe týchto impulzov vypočítava okamžitý výkon a predpokladanú prácu. V každej štvrťhodine dohliada na priebeh výkonu a celkovej elektrickej práce.

Ak  vyhodnotí, že s aktuálnym odoberaným výkonom prekročí povolenú štvrťhodinovú prácu, začne odpínať výstupy, na ktorých sú zapojené vybrané druhy spotrebičov. Odpojenie spotrebiča je signalizované obsluhe.

V závislosti od odpínanej technológie potom regulátor opätovne pripína spotrebiče alebo signalizuje obsluhe, že môže spotrebič zapnúť.

Vlastnosti regulačného systému:

  • Regulačný systém je modulárny a otvorený
  • Obsahuje okrem regulátorov celý rad vstupných, výstupných, komunikačných modulov
  • možnosť pripojiť ľubovoľný počet spotrebičov
  • komunikácia možná podľa konkrétnej situácie v prevádzke cez linku 485, Ethernet, rádio, po sieti 230V
  • vizualizácia systému na vybranom PC
  • možnosť on-line sledovania odberov, prehľadania záznamov o spotrebách v archíve
  • možnosť exportu dát do excelu
  •  automatická tvorba reportov vo formáte podľa požiadavky zákazníka
  • možnosť doplniť do systému aj meradlá iných médií – napr. vody, plynu atď. a vybudovať postupne celopodnikový monitorovací systém

Späť na hlavnú stránku

Komentáre sú uzavreté.