Monitoring spotrieb energií

Máte vysoké náklady na energie? Chcete šetriť na spotrebe energií?

V prvom rade musíte mať prehľad o spotrebách v každej chvíli. Musíte mať prístup k informáciám o spotrebách energií za danú pracovnú smenu, deň či mesiac… Až potom môžte spotreby vyhodnocovať a hľadať miesta úspor…

Začnite si teda budovať monitorovací systém spotrieb energií.

Poradíme vám ako na to…

Ponúkame Vám monitorovací systém s vlastnosťami:

  • systém je modulárny a otvorený, môžete ho postupne budovať
  • možnosť zapojiť do systému meradlá elektriny,  vody, plynu atď. a vybudovať postupne celopodnikový monitorovací systém
  • systém obsahuje  celý rad vstupných, výstupných, komunikačných modulov
  • komunikácia medzi modulmi vstupov meradiel a centrálnou jednotkou možná podľa konkrétnej situácie v prevádzke cez linku 485, Ethernet, rádio, po sieti 230V
  • vizualizácia systému na vybranom PC alebo možnosť inštalácie webservera a prístup k dátam prostredníctvom internetu z ľubovoľného miesta
  • možnosť on-line sledovania odberov, prehľadania záznamov o spotrebách v archíve
  • možnosť vytvárania a sledovania spotrieb pomocou tzv. virtuálnych meradiel – napr. meradlo spotreby za celú linku, prevádzku atď…
  • možnosť exportu dát do excelu
  •  automatická tvorba reportov vo formáte podľa požiadavky zákazníka

Späť na hlavnú stránku

Komentáre sú uzavreté.