O firme old

Náplňou firmy je monitorovanie a regulácia odberov všetkých druhov energií: elektrická energia, teplo, voda, plyn, stlačený vzduch, atď. Zaoberáme sa návrhom a realizáciou nových kompenzačných rozvádzačov a opravami a rekonštrukciou existujúcich. Realizácia zariadení je vykonávaná na základe dodanej projektovej dokumentácie, alebo na základe našich meraní u zákaznika.

Ďalšou oblasťou je meranie kvality elektrickej energie (obsah vyšších harmonických, prepätie, výpadky el. energie, činný, jalový a zdanlivý výkon.

Naším zameraním je:

 • meranie a regulácia 1/4 h mesačného maxima elektrickej energie
 • kompenzácia jalovej energie
 • meranie ostatných energií – voda, plyn, teplo, …
 • energetický dohľad

Formou:

 • analýz meraných hodnôt
 • realizáciou meracích a regulačných systémov, regulátorov jalovej energie
 • opráv nasadených riadiacich systémov
 • meraním priestorových teplôt
 • meraním teplôt v peciach
 • diaľkovým ovládaním zariadení

S využitím skúseností z oblastí:

 • regulácia zariadení
  • taviace a kaliace pece
  • drôtoťahy
  • obrábacie stroje
  • drevospracujúce stroje
  • zariadenia pivovarov
  • textilná a papierenská výroba
  • výroby kŕmnych zmesí
  • silá
  • vodárne a čističky
  • tehelne
  • verejná správa
  • nemocnice
  • vojenské objekty
  • a mnoho ďalších…
 • kompenzácia jalovej energie:
  • prevádzky s vysokou dynamikou (el. bagre v lomoch)
  • priemysel (kovo a drevo spracujúci)

Prednosti merania a regulácie 1/4 hod. mesačného maxima sú v:

 • znížení nákladov na zabezpečenie el. energie
 • voľba najvhodnejšej sadzby
 • zníženie technického a dohodnutého maxima
 • obmedzenie nábehu 1/4 hod. maxima pri výpadku napájania podniku
 • lepšie využitie priebehu maxima

 

 

Komentáre sú uzavreté.