Produkty

 Medzi naše produkty partia:

 • Monitorovacie a riadiace systémy pre reguláciu 1/4 h maxima, vody, plynu, kúrenia
 • Kompenzácia jalovej energie
 • Riadenie technologických procesov
 • Prístroje pre záznam prevádzkových veličín a poruchových javov v sieťach NN, VN a VVN
 • Semináre pre energetikov
 • Obsluhy systémov
Monitorovacie a riadiace systémy
 • Alfa je minimálny regulátor 1/4 h maxima elektrickej energie. Má 4 stupne pre vypínanie. Vstupy pre snímanie hlavného merania dodávateľa sú impulzné – 1x činný elektromer, 1x synchronizácia času. Štvrťhodinové maximum sa nastavuje na ovládacom paneli formou tabuľky. Je vhodný pre veľkoodberateľov s technickým maximom od 25kW.
 • HMP 16, HMP 64 – stavebnicový distribuovaný regulátor 1/4 h maxima elektrickej energie (centrála a stanice) s nezávislými okruhmi pre jednotlivé médiá: elektrická energia, plyn, voda, teplo. Komunikácia je po 2-vodičovom vedení (linka 485), alebo rádiovým prenosom.
  Regulátor tvorí centrála a zobrazovacia jednotka s klávesnicou a distribuovanými stanicami s možnosťou pripojenia k PC. V súbore je zahrnuté programové vybavenie aj pre PC (Windows 95/98/ME/XP).
 • Program umožňuje on-line vizuálizáciu, detailnú archiváciu prieberov odberov, vykonané regulačné zásahy, zobrazuje schémy, grafy, tabuľky, výkazy, … Architektúra pripojenia počítača je centrálna aj sieťová s priamym prenosom údajov do podnikovej siete. Dovoľuje diaľkovú správu cez internet – nastavovanie parametrov, snímanie dát a analýzu, servis, komunikáciu s ostatnými systémami v rámci podniku.
 • Do systému je možné zapojiť mnžstvo podružných elektromerov pre vnútropodnikovú fakturáciu nákladov na energiu.
Riadenie technologických procesov

Riadiace systémy pre priame riadenie strojov a technologických procesov ako sú: doprava a dávkovanie sypkých a tekutých hmôt, príprava zmesí, sekvenčné riadenie jednoúčelových strojov, reguláca odberu energie, monitorovanie výroby (teploty, tlaky, výkony, kusy), spojité riadenie (teplo) a pod.

Komentáre sú uzavreté.