Regulácia rezervovanej kapacity

Platíte príplatky za prekročenie rezervovanej príp. maximálnej rezervovanej kapacity?

Ukážka faktúry za elektrinu

Neplaťte ich! Ponúkame Vám regulačný systém, ktorý ustráži Vašu zmluvne dohodnutú rezervovanú kapacitu. Nebudete sa už musieť obávať prekročenia a vysokých sankcií od dodávateľa elektriny. Navrhneme a nainštalujeme Vám riadiaci systém, ktorý sa o to postará …

Ako to funguje?

Základným prvkom regulačného systému je regulátor, na vstup ktorého sú cez oddeľovací modul privedené impulzy z fakturačného elektromera. Regulátor na základe týchto impulzov vypočítava okamžitý výkon a predpokladanú prácu. V každej štvrťhodine dohliada na priebeh výkonu a celkovej elektrickej práce.

Ak  vyhodnotí, že s aktuálnym odoberaným výkonom prekročí povolenú štvrťhodinovú prácu, začne odpínať výstupy, na ktorých sú zapojené vybrané druhy spotrebičov. Odpojenie spotrebiča je signalizované obsluhe.

V závislosti od odpínanej technológie potom regulátor opätovne pripína spotrebiče alebo signalizuje obsluhe, že môže spotrebič zapnúť.

Vlastnosti regulačného systému:

  • jediný systém na trhu s implementovaným webserverom
  • vizualizácia možná na ľubovoľnom PC s prístupom na internet, tablete či mobile bez nutnosti inštalácie softvéru s neobmedzeným počtom užívateľov
  • on-line sledovanie regulačného procesu, odberu, stavu regulačných stupňov, histórie udalostí, reportu dosiahnutých maximálnych hodnôt za aktuálny a predošlý deň, aktuálny mesiac a 12 mesiacov spätne atď…
  • regulačný systém podporuje viacero metód regulácie
  • k dispozícii história profilu odberu, účinníka
  • možnosť pripojiť ľubovoľný počet spotrebičov
  • synchronizácia času s NTP serverom na internete
  • možnosť exportu dát do excelu
  •  automatická tvorba reportov vo formáte podľa požiadavky zákazníka
  • možnosť doplniť do systému aj meradlá iných médií – napr. vody, plynu atď. a vybudovať postupne celopodnikový monitorovací systém

Späť na hlavnú stránku

Komentáre sú uzavreté.