ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ, adresa a kontaktné údaje:

ENERKOM, s.r.o., Sabinovská 34, 08221 Veľký Šariš
0918 698 178
enerkom@enerkom.sk

Účel spracúvania: kontaktovanie klienta

Právny základ spracúvania:

Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Doba uchovávania: po dobu trvania udeleného súhlasu

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:

Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná, aby sme Vás mohli kontaktovať, v prípade Vašich otázok cez našu webovú stránku.
V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôže dôjsť k reagovaniu na Váš e-mail.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, právo na prenosnosť osobných údajov a právo odvolať súhlas.


Pre viac informácií o ochrane osobných údajov kliknite na tento link