ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Meranie kvality elektrickej energie

Je to špeciálna oblasť, ktorá je čím ďalej, tým viac aktuálnejšia vzhľadom na pribudajúce množstvo inštalovaných riadených pohonov, spínaných zdrojov, elektronických predradníkov vo svietidlách – jednoducho všetkých spotrebičov, ktoré generujú do siete vyššie harmonické.
  • overujeme a vyhodnocujeme parametre kvality elektrickej energie sieťovými analyzátormi – obsah vyšších harmonických, úroveň harmonického skreslenia siete, prepätia, flicker, napäťovú nesymetriu a ďalších parametrov ovplyvňujúcich prvky rozvodnej sústavy prípadne spoľahlivý chod výrobnej technológie
  • vyhodnocujeme  výkonové parametre, napätia, prúdy atď.
  • analýza jestvujúceho stavu vzhľadom na dimenzovanie prvkov rozvodnej sústavy podniku, trafostaníc
  • vyhodnocovanie parametrov siete podľa príslušných noriem
  • vypracovanie výstupnej správy z merania, ktorá obsahuje detailný popis súčasného stavu a  návrh opatrení

K dispozícii máme viacero sieťových analyzátorov, preto ak to situácia vyžaduje, sú analyzátory nasadené v rôznych uzloch rozvodnej sústavy naraz, vďaka čomu je možné sledovať vplyv technológie na sieť, vzájomné ovplyvňovanie atď.

Meranie kvality elektrickej energie odporúčame vykonať taktiež aj v prípade potreby doplnenia alebo rozšírenia kompenzačnej jednotky a to ešte v štádiu jej návrhu aby bol správne navrhnutý potrebný kompenzačný výkon a taktiež aby sa overili niektoré parametre kvality elektrickej energie, ktoré výrazne ovplyvňujú životnosť komponentov zvlášť kondenzátorov. Na základe merania je možné určiť, či inštalovaná kompenzačná jednotka má byť nechránená alebo musí byť chránená s určitým tlmením.

Ozvite sa, poradíme Vám ...