ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Monitoring spotrieb energií

Máte vysoké náklady na energie? Chcete šetriť na spotrebe energií?

V prvom rade musíte mať prehľad o spotrebách v každej chvíli. Musíte mať prístup k informáciám o spotrebách energií za danú pracovnú smenu, deň či mesiac… Až potom môžte spotreby vyhodnocovať a hľadať miesta úspor…

Začnite si teda budovať monitorovací systém spotrieb energií.

Ozvite sa, poradíme vám …

Ponúkame Vám monitorovací systém s vlastnosťami

  • systém je postavený na platforme Siemens Simatic, môžete ho rozširovať
  • možnosť zapojiť do systému meradlá elektriny,  vody, plynu atď. a vybudovať postupne celopodnikový monitorovací systém
  • podporuje meradlá s impulzným výstupom, Modbus
  • vizualizácia systému na akomkoľvek PC na lokálnej podnikovej sieti, možnosť prístupu vzdialene z ľubovoľného miesta prostredníctvom internetu
  • on-line sledovanie odberov, dostupnosť histórie spotrieb
  • možnosť vytvárania a sledovania spotrieb pomocou tzv. virtuálnych meradiel – napr. meradlo spotreby za celú linku, prevádzku atď…
  • export dát do excelu

Ozvite sa, poradíme Vám ...